Bakal Jemaat Rong Yin

Gembala GKA Gloria Bajem Rong Yin : Ev. Bambang Alim

Saat ini Ibadah Gloria Bajem Rong Yin bertempat di gedung sekolah SMA Kristen Gloria 1

GKA Gloria Bakal Jemaat Rong Yin
Jl. Sukomanunggal Jaya Blok 25A, Surabaya
Telp. (031) 7327389